Gelieve deze pagina aandachtig door te nemen, ze bevat nuttige informatie voor uw bezoek aan de praktijk!

Afspraak maken

Raadplegingen zijn alleen mogelijk na afspraak en kunnen via onze online agenda of telefonisch worden vastgelegd.

Indien u voor meerdere personen een afspraak wenst, gelieve dan voor alle personen afzonderlijk een afspraak te maken.

Vertegenwoordigers kunnen enkel online op de daarvoor bestemde consultatieplaats een afspraak boeken!

Afspraak annuleren

Gelieve tijdig (minstens 48u op voorhand, behalve bij overmacht) uw afspraak te annuleren als u deze niet kan nakomen. Hierdoor kunnen we nog een andere patiënt verder helpen.

Bij niet tijdig geannuleerde afspraken zal een administratieve vergoeding aangerekend worden.

Betaling

De betaling gebeurt steeds ter plaatse.
Bij voorkeur elektronisch: bancontact of payconiq
cash

Meebrengen

  • Identiteitskaart, Kids-Id, ISI+kaart (kinderen zonder identiteitskaart)
  • Heeft u van uw huisarts of een collega reeds een behandeling gehad, breng dan de namen van de druppels of zalven mee.
  • Uw bril(len)
  • Contactlenzen mèt de verpakking zodat de naam, sterkte en kromming gekend zijn
  • Verwijzing via Kind en Gezin of CLB: gelieve de verwijsbrief mee te brengen.

Aandachtspunten

  • Indien u komt voor een nieuw brilvoorschrift, best zachte contactlenzen 24u op voorhand uitlaten
  • Diabetici: bij de jaarlijkse controle worden oogdruppels gebruikt die het zicht tijdelijk wazig maken; kom met chauffeur of openbaar vervoer

Kinderraadpleging

Er is een kleine speelhoek voorzien.

Bij een eerste raadpleging is het mogelijk dat bij uw kind een druppelonderzoek wordt uitgevoerd. Deze druppels dienen 30 minuten in te werken.
Een leestest bij kinderen gebeurt aan de hand van prentjes. Het kan zinvol zijn om deze thuis al te oefenen om een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek te kunnen uitvoeren bij de consultatie.

2- en 3-jarigen: Kay pictures test

Kay Pictures Test

vanaf 3 jaar: LEA symbolen

LEA symbolen

Rolstoelen

De praktijk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is een drempel van 15cm. Gelieve om te verwittigen indien u hulp nodig hebt om binnen te komen.

Voorschriften en attesten

Duplicaten van brilvoorschriften en attesten kunt u aanvragen via email.
Indien er formulieren ingevuld moeten worden, dient u op raadpleging te komen.

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden omwille van het medisch beroepsgeheim en uw privacy.

Maak nu je afspraak!

Online of telefonisch

Consultatie - enkel op afspraak

Het secretariaat is op volgende tijdstippen bereikbaar

Maandag 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u
Dinsdag 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u
Woensdag 14u tot 17u
Donderdag 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u
Vrijdag 9u tot 12u30 en 13u30 - 17u

Adres

Statiestraat 32/glv
2547 Lint

Telefoonnummer

03 689 40 42